KSR25-TW21 KSR25-TW21
Toyotomi

NT$ 16,800  
NT$ 15,120

GOODS000000000000001199469
   


 

顏色 : 黑色

建議適用坪數 : 3~5

油箱容量 : 6公升

點火方式 : 電池點火(2號電池4)

燃燒持續時間 : ( 最大燃燒時 ) 24小時

外型尺寸 (x深x高 ) : 38.8x38.8x47.5cm

輸出 : 2.5kw(8500BTU/h)

燃燒消耗量最大燃燒時 0.286L/hr

重量(KG) : 5.9

安全裝置 : 感震自動熄火裝置  (震度5以上)

保固傳統式 : 保固一年

  • 緊急熄火按鈕

  • 感震自動熄火裝置(震度約5以上)

 

^